Patellaluxatie 

Patellaluxatie is de Latijnse benaming voor een ontwrichting (luxatie) van de knieschijf (patella). Bij een patellaluxatie gaat de knieschijf van plaats verschuiven. De knieschijf ofwel patella ligt normaal gesproken in een kraakbeensleuf aan het onderste gedeelte van het bovenbeen. Bij patellaluxatie schiet deze van zijn plaats. Dit kan zowel naar de binnenkant (mediale luxatie) als buitenkant (laterale luxatie) van de knie zijn. 

 

 ~ De graden van patella luxatie:

Patella luxatie wordt onderverdeeld in vier graden, naargelang de ernst van de luxatie. Dit is vooral belangrijk voor de keuze van de behandeling.

 

 - Graad 1

De knieschijf is te luxeren: bij een gestrekt been is het mogelijk de knieschijf met de hand te verplaatsen. Wanneer de poot weer in de normale stand staat schiet de knieschijf vanzelf weer terug 

Dieren met een graad 1 patellaluxatie zijn vrijwel nooit mank.

 - Graad 2

Hierbij schiet de patella er regelmatig naast en blijft dan in geluxeerde positie voor kortere of langere tijd. Door het regelmatig op en af schieten van de knieschijf ontstaan artrose en afvlakking van de kraakbeensleuf.

Deze honden zijn meestal ‘intermitterend’ mank (het mank zijn komt en gaat)

 - Graad 3

De knieschijf is permanent geluxeerd, wanneer de knieschijf weer in de goede positie gezet wordt schiet deze er vanzelf weer uit. De kraakbeensleuf is ondiep of zelfs afgevlakt. Het been wordt wel belast maar staat vaak in een kromme of doorgebogen positie. Vaak zijn deze honden continu mank en verergert het  mank zijn met de tijd.

 - Graad 4

De knieschijf is permanent geluxeerd en de kraakbeensleuf is afgevlakt of schuin aflopend. Honden houden de poot omhoog of bij luxatie aan beide benen lopen ze extreem afwijkend wijdbeens. Deze honden zijn ook vaak continu mank. Ze kunnen hun knie niet volledig strekken en daardoor lopen ze op een rare ‘gehurkte’ manier.

 

 ~ Oorzaak:

 - Erfelijkheid :

Soms wordt de patella luxatie veroorzaakt door genetisch bepaalde anatomische afwijkingen. Zo kan de tibia (het stukje bot waar de kniepees aan vast zit) te veel naar binnen staan waardoor de knieschijf buiten de kraakbeensleuf gedwongen wordt. Bij sommige honden is dan weer de sleuf in de femur niet diep genoeg waardoor de patella uit die sleuf kan glijden. Bij dergelijke gevallen spreken we over een aangeboren patella luxatie.

 

 - Trauma :

Door een ongeval (auto ongeval , verkeerd neerkomen ) kan het gewrichtskapsel door een of ander trauma scheuren waardoor de patella nog onvoldoende in de sleuf wordt getrokken en dus ook kan luxeren. In dergelijk geval spreken we van een traumatische patellaluxatie.

 

 - Lichamelijke afwijkingen:

Andere aandoeningen kunnen ervoor zorgen dat de knieschijf losser in de kraakbeensleuf ligt. De ziekte van Cushing is zo’n voorbeeld. Door verslapping van de pezen en spieren wordt de knieschijf niet vast genoeg meer in de sleuf gehouden.