Het hart 

 ~ Bij het lichamelijk onderzoek wordt het hart onderzocht

- De pols wordt gecontroleerd of hij krachtig en regelmatig is 

- Er word geluisterd of er al dan niet bij geruis is. 

 ~ Via DNA word er getest op:

- Dilated Cardiomyopathy (DCM)

Bij deze afwijking is de hartspier verzwakt door vergroting van het hart met een verdunning van de hartspier.

Dit kan leiden tot hartfalen en een plotseling overlijden.