De ademhaling : 

 ~ Bij het lichamelijk onderzoek wordt nagegaan hoe de hond ademt 

- costo- abdominaal 

Het costo-abdominale type, deels buikademhaling met middenrif en  deels  buikademhaling.

Is het meest normale type ademhaling.

- hijgen

- abdominaal (buikademhaling)

- enkel abdominaal

~  Er word geluisterd of er bijgeruis is